Om prosjektet

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
For at historien om Frigg ikke skal gå tapt sammen med nedstengingen av feltet, har det blitt utført et dokumentasjonsprosjekt i regi av Norsk Oljemuseum på oppdrag fra Total, finansiert av lisenspartnerne. Statsarkivet i Stavanger, Nasjonalbiblioteket i Rana og University of Aberdeen har vært viktige samarbeidspartnere, mens Riksantikvaren har vært sentral i arbeidet med å initiere og følge opp prosjektet.
Prosjektgruppen for Kulturminne Frigg: Fra venstre Harald Tønnesen NOM, Vigdis Bergstad STAS, Jan Tjemsland NOM, Inger Barstad TOTAL, Lennart Styve Netpower, Trude Meland NOM, Synnøve Hageberg NOM, Gunleiv Hadland NOM, Lars Gaustad NB, Kristin Øye Gjerde NOM, Odd Svendsen TOTAL, Finn Krogh NOM og Svein Terje Piscani Førland NOM. Inger Nybø TOTAL, Torkel Thime og Malin Mathiassen STAS var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: NOM.
— Prosjektgruppen for Kulturminne Frigg: Fra venstre Harald Tønnesen NOM, Vigdis Bergstad STAS, Jan Tjemsland NOM, Inger Barstad TOTAL, Lennart Styve Netpower, Trude Meland NOM, Synnøve Hageberg NOM, Gunleiv Hadland NOM, Lars Gaustad NB, Kristin Øye Gjerde NOM, Odd Svendsen TOTAL, Finn Krogh NOM og Svein Terje Piscani Førland NOM. Inger Nybø TOTAL, Torkel Thime og Malin Mathiassen STAS var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: NOM.
© Norsk Oljemuseum

Prosjektgruppen for Kulturminne Frigg: Fra venstre Harald Tønnesen NOM, Vigdis Bergstad STAS, Jan Tjemsland NOM, Inger Barstad TOTAL, Lennart Styve Netpower, Trude Meland NOM, Synnøve Hageberg NOM, Gunleiv Hadland NOM, Lars Gaustad NB, Kristin Øye Gjerde NOM, Odd Svendsen TOTAL, Finn Krogh NOM og Svein Terje Piscani Førland NOM. Inger Nybø TOTAL, Torkel Thime og Malin Mathiassen STAS var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: NOM.

Prosjektet har vært et stort samarbeidsprosjekt med mange institusjoner og personer involvert. Det har stilt høye krav til kreativitet, fagkunnskap, utholdenhet og toleranse mellom partene. Med et glimt i øyet kan en si det virker som om Frigg – den norrøne kjærlighetsgudinnen – har hatt en heldig innflytelse på prosessen.

Da prosjektet startet, hadde vi erfaringen fra Kulturminne Ekofisk å bygge på, men Kulturminne Frigg er på mange måter en videreutvikling og videreforedling ikke minst i presentasjonsform. Spesielt er det også at Kulturminne Frigg har fått sitt søsterprosjekt i Aberdeen som nå høster av våre erfaringer med å dokumentere oljevirksomheten. Kulturminne Frigg på nett er et felles norsk-skotsk produkt som er tilgjengelig i både norsk og engelsk språkversjon.

Siden det er snakk om store mengder informasjon, var det i prosjektets første fase viktig å finne fornuftige måter å avgrense utvalget på. Dernest kom selve innsamlingsarbeidet, digitalisering, registrering og bevaring av arkivmateriale, foto, film, gjenstander, foreta intervju osv.

Kulturminne Frigg er et klassisk ABM-prosjekt – et samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum.

Norsk Oljemuseum har vært prosjektleder. Museet har tatt vare på foto, film, publikasjoner, gjenstander og har foretatt intervjuer. Oljemuseet har også skrevet artiklene til nettstedet som er inngangsporten til å kunne sette arkivmaterialet inn i en sammenheng. Med den formidlingen av Kulturminne Frigg som gjøres på nettet kan Kulturminne Frigg med rette kalles et digitalt samfunnsminne.

Statsarkivet i Stavanger har hatt ansvaret for innsamling av saksarkiver. Nærmere 200 hyllemeter arkivmateriale fra flere avdelinger i Total er nå registrert og ordnet i arkivbokser.

Nasjonalbiblioteket i Rana har sørget for at alt det digitale materialet er gjort søkbart i et fellessøk på nettstedet. Det er ikke bare snakk om tekst, men mengder av foto, film, radioklipp, bøker, scannede magasiner, gjenstander og annet interessant materiale er nå lett tilgjengelig. Nasjonalbiblioteket har dessuten sørget for bevaring av digitale radioklipp, scannede magasiner og film.

University of Aberdeen har dokumentert rørledningene og pumpeplattformen MCP-01som ble drevet fra Skottland. Mens all den resterende aktiviteten på feltet som ble styrt fra Norge, har blitt dokumentert i Norge.

Netpower har hatt oppdraget med å lage en appellerende og pedagogisk presentasjon av Kulturminne Frigg på nettet.

Publisert 9. august 2019   •   Oppdatert 16. mai 2023
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *