Tidslinje

Bla deg gjennom historien om Frigg – en fortelling om å bryte grenser, om internasjonalt samarbeid, innovasjoner, ulykker og merkedager.

Friggreservoaret

01/04/1971

28. april 1971 ble Frigg funnet. Under 100 meter hav og 1800 meter overlagring lå det gassholdige reservoaret. På kart ligner det en sommerfugl.

Et felt på grensen

01/01/1975

Frigg lå på grensen mellom Norge og Storbritannia. Det skapte ekstra utfordringer for planlegging og drift.

Frigg-feltet åpnes!

08/05/1978

Kong Olav V foretok den offisielle åpningen av den norske delen av Friggfeltet 8. mai 1978.

Stabil drift

01/01/1984

Frigg var i mange år en stabil leverandør av naturgass til Storbritannia. Feltet dekket ca 25 prosent av britenes gassbehov i 1980-årene.

Farvel Frigg

01/01/2003

Etter 27 års sammenhengende og sikker drift hadde den norske delen av Frigg levert 116 milliarder kubikkmeter gass, som i sin helhet var eksportert til Storbritannia.

Riving og fjerning

01/01/2005

Etter nedstengningen i 2004 startet fjerningen av installasjonene på Friggfeltet. Prosjektet var gjennomført innen utgangen av 2012.