Feltet

Frigg var det første gassfeltet som kom i drift på norsk sokkel. Feltet ligger på begge sider av grenselinjen mellom Storbritannia og Norge og ble bygget ut med fem plattformer og senere videreutviklet med flere satellittfelt.

Ingen artikler.
Ingen artikler.
Ingen filtre valgt.