Geologi

person Norsk Oljemuseum
Friggområdet ligger i den såkalte Vikinggraben, omtent midt i det som i dag er Nordsjøen. Vikinggraben er et systemet av nord-syd gående grøfter, dannet på grunn av bevegelser i jordskorpen. Her ble det for ca 50 millioner år siden (tidlig Eocen tid) avsatt store mengder sand.
— Geologisk avdeling i Elf sitt hovedbygg. Foto: Elf Aquitaine Norge A/S/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Sanden er fraktet av store elvesystemer som slynget seg østover på det vi kaller Shetlandsplattformen. Elvene fortsatte ut i havet hvor de bygde opp store delta som seinere raste ut til store undersjøiske sandvifter. Det er denne sanden som fungerer som reservoar for olje og gass forekomstene på Friggfeltet. Tettere lag av skifer og leire svøper seg over sandmassene og forsegler gassforekomstene. Kilden til oljen og gassen finnes i den dypere delen av lagrekken i en mørk skifer avsatt i undre og midtre Jura (ca 160 millioner år siden).

Spesielt for området er at migrering av olje og gass skjedde gjennom frakturerte (oppsprukne) lag, noe som resulterte i danningen av gass- skorsteiner som kan ses på seismiske profiler fra dette området.

Publisert 12. november 2019   •   Oppdatert 24. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *