Friggreservoaret

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Under 100 meter hav og 1800 meter overlagring ligger Friggreservoaret. På kart ligner det gassholdige reservoaret en sommerfugl.
— Deler av Friggreservoaret
© Norsk Oljemuseum
Friggreservoaret, feltet,
Friggreservoaret ca 1800 meter under havbunnen

En geologisk fold av fast leire har virket som en oppsamler for olje og gass som kommer fra sandlag som ligger enda dypere. Denne sanden er sannsynligvis blitt avsatt i forbindelse med munninger av elvesystemer, såkalte elvedeltaer. Formen på feltet gjorde at det til å begynne med ble kalt Papillon eller den kinesiske sommerfuglen.

Friggreservoaret består altså av sandstein med et buet lokk av leirskifer. Det skiller seg fra Ekofiskreservoaret som ligger i kritt. Mens Statfjordreservoaret er et reservoar som også ligger i sandstein, men oppsamleren er en forkastning. Frigg, Ekofisk og Statfjord representerer dermed tre forskjellige reservoartyper.

Friggfeltet har veldig gode reservoar kvaliteter. Sandsteinen er ren med god porøsitet, 25 – 32 prosent, og god permeabilitet, 0,9 til 3D.

Publisert 12. november 2019   •   Oppdatert 15. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *