Alwyn North

person Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Lisensen for Alwyn-området ble gitt i 1965 til Total Oil Marine (33,33 prosent) som ble operatør og Elf UK (66,67 prosent). Alwyn området ligger på britisk sektor i Nordsjøen 160 kilometer øst for Shetland, 440 kilometer nord-øst for Aberdeen og 110 km nord for Frigg.
— Alwyn North. Foto: Total
© Norsk Oljemuseum

Alwyn North var det tredje feltet som ble knyttet til Frigg-plattformene da det kom i drift høsten 1987. Olje og kondensat ble transportert gjennom en rørledning til Cormorant Alpha på britisk side og videre til Sullom Voe terminalen på Shetland, mens gassen ble transportert i en rørledning til TP1 på Frigg og videre til St Fergus i Skottland.

Alwyn i produksjon, HISTORIE, FORSIDEBILDE, Alwyn North
Alwyn North

Alwyn området inneholder fem felt – Alwyn North, Dunbar, Ellon, Grant og Nuggets. Leteboringen startet i 1971 og innen noen år hadde også Dunbar, Ellon og Grant-feltene blitt funnet, men på det tidspunktet var det ikke økonomisk forsvarlig å bygge dem ut. I juni 1975 ble Alwyn North feltet, et olje- og gassfelt nord for Friggfeltet, oppdaget av boreriggen «Drillmaster». Med dette funnet ble det mulig å få til en felles utbygging for hele området. Alwyn North er et godt eksempel på hvordan teknisk utvikling har gjort det mulig å utnytte små, og tidligere ulønnsomme felt gjennom større felts infrastruktur. Dunbar er koblet til Alwyn som ligger 22 kilometer mot nord og Ellon og Grant satellittene er igjen koblet til Dunbar. Nugget-feltet som ligger 20 kilometer sør for Dunbar er koblet til Alwyn North, men er styrt fra Dunbar.

Alwyn starter opp

TP1 settes i drift, forsidebilde, historie, Alwyn North
TP1 i storm og høye bølger på feltet. Foto: Total/Norsk Oljemuseum

Alwyn North ble senter for Alwyn-området og forsyner de andre med elektrisitet og vann. Alwyn North ble bygget ut med to plattformer, NAA og NAB som ble bundet sammen med en gangbro. Installasjonen foregikk i 1985 på 126 meter vanndyp. NAA fikk boremoduler, boligkvarter og kontrollrom, mens NAB fikk prosessutstyr og rørledningsterminal. Produksjonsboringen startet høsten 1986.Ombyggingen av TP1 for mottak av gassen fra Alwyn North startet i 1985 og var fullført i mars 1987. Den 22. november 1987 begynte Alwyn North å produsere olje, og i slutten av desember kom første gassen til TP1 for videre transport i den britiske rørledningen til St Fergus.

Farvel Frigg, forsidebilde, historie, Alwyn North
Stenging av siste chokeventil ifm nedstenging av feltet. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum

Den 26. oktober 2004 ble produksjonen på Frigg stengt ned for godt. Derved opphørte gassen å strømme gjennom plattformene DP2, TP1, TCP2 og MCP-01. For å opprettholde gasstransporten fra Alwyn til St Fergus ble 24″ rørledningen til TP1 lagt forbi Frigg og tilknyttet den britiske 32″ rørledningen. Samtidig ble den britiske 32″ rørledningen gjennom MCP-01 lagt forbi plattformen slik at avvikling av MCP-01 kunne begynne. Den norske rørledningen ble lagt forbi MCP-01 i 2005.

Publisert 14. september 2018   •   Oppdatert 20. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *