Norge tar kontroll over sokkelenSamarbeid mellom norske og franske selskaper

«Lov om undersjøiske naturforekomster»

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
«Lov om undersjøiske naturforekomster» ble vedtatt av Stortinget 21. juni 1963. Den slo fast at staten var grunneier på det som senere skulle bli definert som den norske kontinentalsokkelen, og at regjeringen kunne gi tillatelser til å utforske og utnytte forekomster av naturressurser.
© Norsk Oljemuseum

De første undersøkelsestillatelser ble tildelt samme år. Tillatelsene gav rett til blant annet seismiske undersøkelser, men ikke til boring. De gav heller ikke fortrinnsrett til utnyttelse av petroleumsforekomster eller andre naturforekomster.

Regelverket for boring og utvinning kom ikke før 9. april 1965. Grunnen til at dette regelverket ikke ble utformet tidligere, var at en ville vente til en hadde fått avklart grensespørsmålet med Storbritannia og Danmark.

Norge tar kontroll over sokkelenSamarbeid mellom norske og franske selskaper
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 12. desember 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *