Staffkomitéen for kommunikasjonFagforeningen EANOF

Friggtraktaten ratifiseres

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Etter en rask behandling godkjente det norske Storting enstemmig "Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the Exploitation of the Frigg field Reservoir and the Transmission of gas therefrom to the United Kingdom" som er det offisielle navnet på Frigg traktaten!
© Norsk Oljemuseum

«Overenskomst mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Det Forente Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland om utnyttelsen av Frigg-reservoaret og overføringen av gass fra dette til Det Forente Kongerike». Avtalen som skulle godkjennes var inngått mellom de to lands myndigheter i 1976. Saksbehandlingen i Stortinget startet klokken 11:00 og var ferdig 11:15.[REMOVE]Fotnote: Elf Weekly 28/1/77 s. 7 

Avtalen inneholdt et komplekst saksområde som angikk begge lands myndigheter, blant annet forholdsmessig fordeling av reservene i Frigg reservoaret mellom Norge og Storbritannia, sikkerhetsforanstaltninger, utvinningstakt, bevegelsesfrihet for personer på installasjonene, deling av skatteinntekter, konstruksjon og drift av rørledningene og tariffer. Hovedproblemet avtalen bestrebet seg på å løse gjaldt myndighetsområdet. Siden grenselinjen mellom Storbritannia og Norge går gjennom Friggfeltet er den ene delen av feltet under britisk jurisdiksjon mens den andre delen under norsk. Elf Norge A/S som var operatør på hele feltet måtte rapportere til britiske myndigheter og følge britiske lover og reguleringer. Et viktig unntak var at norsk arbeidslovgivning også gjaldt på britisk side av feltet.

Staffkomitéen for kommunikasjonFagforeningen EANOF
Publisert 12. desember 2019   •   Oppdatert 17. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *