Odin settes i produksjonProduksjon på Heimdal-feltet

«Friggs fremtid»

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
En prosjektgruppe ble oppnevnt i 1985 for å vurdere muligheten for å gjøre en omlegging av utvinningen fra Friggreservoaret. Prosjektet ble gitt navnet "Friggs fremtid".
— Friggs fremtid. Nytt prosjektteam. Oppslag i Elf Link nr 12 1986
© Norsk Oljemuseum

På 1980-tallet ble det antatt at Friggfeltet ville være tømt for utvinnbare petroleumsressurser på begynnelsen av 1990-tallet. Det ble gjort flere studier for å utrede muligheter for framtidig drift.

Tredimensjonale seismiske undersøkelser ble gjort i 1985 og 1986 for å få en bedre modell av reservoaret. Studiene viste at det ville være tilstrekkelig med en boreplattform, i stedet for to, og det ble derfor satt i gang arbeid med å oppgradere boreriggen på DP2 plattformen til å kunne utføre avviksboringer slik at CDP1 kunne stenges.

Odin settes i produksjonProduksjon på Heimdal-feltet
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 2. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *