TP1 installeresFriggtraktaten ratifiseres

Staffkomitéen for kommunikasjon

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Helt fra Frederic Isoard kom til Norge som ny administrerende direktør i Elf Norge AS i 1976 hadde han arbeidet med å få til en god kommunikasjon med de ansatte. Tre måneder etter at han kom til Norge tok han initiativ til å opprette en Staff and management committee, Staff-komiteen.
— Frederic Isoard - direktør i Elf Norge i perioden 1976 til 1980. Peker på Friggfeltets plassering på sokkelkart. Foto: TotalFinaElf/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Dette skulle være et organ der ansatte og ledelse skulle møtes og drøfte selskapets aktivitet og utvikling, personalpolitikk og organisatorisk praksis. Hovedhensikten var å fremme en bedre dialog og ta tak i misnøye før det utviklet seg. Komiteen var også et ledd i forberedelsene til å opprette en bedriftsforsamling som de visste det snart ville komme en lov om.

Det første møtet i Staff-komiteen ble holdt 15. juni 1976. Der møtte Frederic Isoard selv sammen med administrasjonsdirektør Tor Kaada og fem representanter for de ansatte. Komiteen fikk utrettet mye i sin korte levetid. Den fikk opprettet bedriftsbarnehage og arbeidet med bedre bedriftshelsetjeneste, bedre informasjon om virksomheten til de ansatte, styrking klubbsystemet og tilretteleggelse for kvinner offshore.

Problemet for komiteen var at det var et utvalg og ikke en medlemsorganisasjon. I tillegg ble den oppfattet å være for mye styrt av selskapets ledelse og hadde ikke et selvstendig mandat. Alle saker skulle i god tid før møtene legges frem for ledelsen som kunne velge hvordan og hva den ville reagere på. Komiteen fikk ikke lang levetid. I 1977 kom en ny aksjelov med krav om at alle bedrifter med over 200 ansatte skulle opprette en bedriftsforsamling.

1. oktober 1977 ble bedriftsforsamling opprettet i Elf. Som følge av opprettelsen av denne og et eget arbeidsmiljøutvalg ble Staff-komiteen lagt ned.

TP1 installeresFriggtraktaten ratifiseres
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 20. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *