Frøy stenges nedTotal E&P Norge AS nytt navn

Avslutningsplan for Friggfeltet

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Avslutningsplanen for Frigg ble overlevert britiske og norske myndigheter i november 2001.
— Bilde tatt fra DP2. Friggkomplekset i bakgrunnen. Foto: Jon Lyshaug/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Prinsippene for nedstengning og fjerning skulle godkjennes både av den norske og den britiske regjeringen, noe som tok flere år. I tråd med Friggtraktaten skulle feltet så langt som mulig behandles som en enhet. Partene ble enige om at disponeringen av alle innretningene på Friggfeltet skulle utredes i en og samme avslutningsplan, som samtidig tok hensyn til hver nasjons lovgivning. Dette var i overensstemmelse med de prinsipper Friggfeltet i alle år hadde vært drevet etter.

Det ble utarbeidet utførlige utredninger knyttet til miljøkonsekvenser. Internasjonale konvensjoner som OSPAR-konvensjonen satte føringer.[REMOVE]Fotnote: OSPAR-konvensjonen er en forkortelse for Oslo-Paris-konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhavet. Konvensjonen sier at i utgangspunktet skal alle installasjoner fjernes, med noen unntak av tyngre installasjoner. Det ble lansert en rekke forslag til gjenbruk av særlig betongunderstellene, f.eks. bruk til fiskerev, fundament for vindmøller eller gasskraftverk som ikke slipper ut CO2. Men det var stor teknisk usikkerhet knyttet til mange av alternativene for gjenbruk, og ingen ble vurdert som økonomisk interessante.[REMOVE]Fotnote: OSPAR Decision 98/3 on the Disposal of Disused Offshore Installations lister opp stålinstallasjoner som veier mer enn 10 000 tonn og betongunderstell. Slike kunne bli stående igjen hvis de ble merket med lanterner, for ikke å være en fare for skipstrafikken.

Forskjellige alternativer for fjerning av installasjonene ble også utredet, inkludert fullstendig fjerning fra feltet. Betongunderstellene viste seg vanskelige å flytte. Et uhell under heving av betonginstallasjonene kunne få store konsekvenser, særlig når det gjaldt risiko for personell og kostnader. Til slutt ble det vedtatt å fjerne stort sett alt annet enn betongunderstellene og borekaks på havbunnen. Rørledninger og kabler på havbunnen skulle også fjernes. Det ble bestemt at plattformen MCP-01 også skulle inkluderes i fjerningsprosjektet. Avvikling av Friggfeltet er satt til 2012 hvor bare betongunderstellene til TP1, TCP2 og CDP1 etterlates. Betongunderstellet til MCP-01 etterlates også etter at overbygningen er fjernet innen 2010.

Se utdypende artikkel: Fjerning av oljeinstallasjoner i Nordsjøen

Frøy stenges nedTotal E&P Norge AS nytt navn
Publisert 4. april 2018   •   Oppdatert 23. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *