Fjerning av OdinØst Frigg nedstenging

Lengre levetid

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
På begynnelsen av 1990-tallet var det klart at lønnsomheten i produksjonen fra Frigg gikk nedover. Tidspunktet for nedstengning av hele feltet ville bare ligge få år fram i tid dersom driftskostnadene ikke ble redusert.
— Ansatte i Elf Norge 1977 - 2005
© Norsk Oljemuseum

Med rasjonalisering av driften og en lavere bemanning ville det imidlertid være mulig å drive feltet videre i flere år. Fra og med høsten 1997 ble det gjennomført en omfattende omlegging av driftsorganisasjonen og driftsfilosofien. Prosjektet for omlegging av driften ble kalt FUTOP, Future Operations – framtidige operasjoner.[REMOVE]Fotnote: Hansen, Christian: From a Chinese butterfly to nails. Foredrag til 23rd World Gas Conference, Amsterdam 2006

Prosjektet ble utført som et «totalt konsept» prosjekt, hvor alle elementer i driften ble underkastet en svært nøye evaluering for å kunne optimere samt vurdere samspillet dem imellom. Prosjektet ble utført av Elf’s egen organisasjon med utstrakt bruk av teknikerne offshore. Alt preventivt vedlikehold ble underkastet en kritisk vurdering basert på HSE, produksjonsstab & følgekostnader, som igjen resulterte i en reduksjon av vedlikeholdsprogrammet på 41 prosent.

En vurdering av det korrektive vedlikehold viste at kun 10-15 prosent av skader/feil var så viktige for fortsatt drift at de umiddelbart måtte repareres. Resten kunne vente til et spesialisert kampanjeteam med bedre planlegging og reservedeler kunne rykke ut. Detaljerte tilgjengelighets-modeller ble kjørt sammen med ny vedlikeholds- og driftsfilosofi og sammen med en gjennomgripende kritisk vurdering av alt hva organisasjonen foretok seg oppsto det en helt ny organisasjonsmodell. Dette innebar en flatere struktur, fjerning av mellomledere og opprettelse av flerfaglige teams med utstrakt selvstyre og ansvar.

Produksjonen ble etter omleggingen lønnsom helt ned på et nivå på 1 million Sm3 gass per dag. På det meste ble det produsert 80 ganger så mye pr. dag. Driftskostnaden ble redusert med omkring 40 prosent i forhold til begynnelsen på 1990-tallet.

Fjerning av OdinØst Frigg nedstenging
Publisert 4. april 2018   •   Oppdatert 21. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *