Etablering av datterselskapSea Gem finner gass på britisk sokkel

Første konsesjonsrunde

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Den 13. april 1965 kunngjorde den norske staten at 278 blokker var tilgjengelige for søknad om eksklusiv utvinningstillatelse. Norsk kontinentalsokkel sør for Stad - 62 grader nord - ble oppdelt i 36 kvadranter. Hver kvadrant besto normalt av 12 blokker, som hver hadde en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter.
— Første konsesjonsrunde 1965. Jens Evensen ved sokkelkart som viser blokkene i Nordsjøen. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Dette var den overlegent største konsesjonsrunden i norsk oljehistorie. Siste frist for innlevering av søknaden var 15. juni samme år. Tildelingene ble kunngjort den 18. august.

Industriminister Karl Trasti la vekt på finansiell styrke, praktisk erfaring og vilje til å bidra positivt i norsk økonomi for tildelingene. I tillegg var det en forutsetning at de som fikk konsesjon brukte baser i Norge, og at norsk industri og arbeidskraft ble benyttet i den utstrekning de var konkurransedyktig på pris og tid. Det ble søkt om 208 blokker, men flere selskap søkte om de samme blokkene så i alt ble det søkt om 81 forskjellige blokker.

Petronordgruppen fikk tre lisenser på leteboring i tolv blokker hver på 500 kvadratkilometer. Petronord forpliktet seg til å gjennomføre et arbeidsprogram på fem borehull i løpet av seks år. Numrene på lisensene var 007, 008 og 009. Tildelingen svarte til en sjettedel av alt som ble delt ut. En fjerdedel av de tildelte blokkene skulle leveres tilbake til staten etter seks år og nok en fjerdedel etter ytterligere tre år. For resten av blokkene var varigheten på utvinningstillatelsen
46 år.

Phillips Petroleum Company søkte på 20 blokker og fikk tolv, det samme som Petronord. Som Petronord hadde Phillips stort sett fått de prioriterte blokkene. Forskjellen lå i at Phillips hadde prioritert yngre strukturer enn Petronord.

For å fordele risikoen byttet Petronord og Phillips 20 prosent av rettighetene i hverandres blokker. Det var kostbart å bore etter olje, og på denne måten spredde de risikoen. På den andre siden ville også mulige fremtidige inntekter bli delt. For Petronord sin del falt byttet veldig heldig ut. I blokkene Phillips hadde fått tildelt ble Ekofiskfeltet senere funnet, noe som førte til store inntekter for både Phillips, og deltakerne i Petronord. Petronord gjorde ingen drivverdige funn i sine lisenser.

Etablering av datterselskapSea Gem finner gass på britisk sokkel
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 19. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *