Tredje konsesjonsrundeYom Kippur og oljekrise

Funnet av Øst Frigg

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Øst Frigg var et satellittfelt tilknyttet Friggfeltet. Det lå på 110 meters vanndyp, 18 km fra selve Friggfeltet. Utvinningstillatelsene fikk numrene 024 i blokk 25/1 og 026 i blokk 25/2 som ble tildelt i andre konsesjonsrunde i 1969 og utvinningstillatelse 112 i blokk 25/2 som ble tildelt i 1985.
— Perspektivtegning av reservoaret.
© Norsk Oljemuseum

Boreriggen «Neptune 7» startet boringen på Øst Frigg den 4. august 1973. På 1915 meters dyp under boredekket ble det funnet et gassbærende lag som strakte seg videre 56 meter nedover. Der kom borekronen inn i en syv meter tykk oljesone.

Overgangen mellom gass og olje lå på nøyaktig samme dybde som i Friggfeltet. En foreløpig test av brønnen ga en produksjonsrate på 638.000 Sm³ gass per dag. Reservene i feltet ble anslått til å være 9 milliarder Sm³ gass.

Tredje konsesjonsrundeYom Kippur og oljekrise
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 20. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *