Funnet av Nordøst FriggForliset av DP1

Gunstig gassalgsavtale

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
På 1970-tallet var det ikke teknisk mulig å krysse den 360 meter dype norskerenna med gassrør. Stortinget bestemte derfor at gassen fra Frigg skulle gå til St Fergus i Skottland.
— Kart over aternativer for ilandføring av gass fra Friggområdet, fra Stortingsmelding 77 (1973-1974)
© Norsk Oljemuseum

Det var der markedet for naturgass befant seg, og det ble inngått en meget god salgsavtale mellom Petronord og British Gas Corporation (BGC).

Sommeren 1973 ble både Total-gruppen og Petronord enige med British Gas Corporation (BGC) om salg av gassen fra Frigg. Dermed skulle all gass føres til Storbritannia. Alle selskaper som fant gass på britisk sektor, var ved lov forpliktet til å tilby denne til BGC. Total-gruppen på britisk side undertegnet salgskontrakt med BGC den 13. desember.

Avtalen for salg av norsk gass var avhengig av godkjennelse fra norske myndigheter, og slik godkjennelse ble gitt av Stortinget i mai 1974. Søknad om legging av rørledning til Skottland sendt fra Petronord-gruppen til Industridepartementet 30. oktober 1973.

Den 13. juni 1974 sluttet Stortinget seg enstemmig til regjeringens forslag om ilandføring til Skottland, og klarsignal ble gitt ved kongelig resolusjon av 21. juni 1974. Transportavtalen, som på engelsk het The Frigg Transportation Agreement, ble undertegnet 30. juli 1974.

Avtalen innebar å legge to rørledninger fra Frigg til St Fergus, en britisk og en norsk. Den norske stat la inn en opsjon på ilandføring til Norge. Men da Norge ikke fikk et stort behov for naturgass, ble opsjonen ikke utøvd.

Den norske salgskontrakten ble undertegnet i juli 1974. I salgsavtalen ble det bygget inn en valutagaranti og mulighet for indeksregulering, og prisen skulle justeres to ganger årlig. Salgsavtalen gikk senere for å være en av de beste gasskontrakter som har vært inngått.

Funnet av Nordøst FriggForliset av DP1
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 16. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *