Samarbeid mellom norske og franske selskaperGrenselinjeavtale

Lov trer i kraft i Storbritannia

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Continental Shelf Act av 1964 la rettighetene til den britiske kontinentalsokkelen inn under den britiske kronen.
— Lov om kontinentalsokkelen trådde i kraft 15. april, 1964
© Norsk Oljemuseum

Bestemmelsene om lisensiering i Petroleum Production Act av 1934 ble videreført, men den gamle loven gjaldt utvinning av olje på land. I 1966 ble det derfor gitt videre forskrifter for tildeling av konsesjoner både for virksomhet onshore og offshore. Forskriftene delte Storbritannias kontinentalsokkel inn i kvadranter, som igjen ble delt inn i blokker. Blokkene ble utlyst i konsesjonsrunder, der søknader om lisenser ble behandlet.

Utforskningslisenser ble satt til tre år, og utvinningslisenser ble gitt en varighet på seks år, og. Tillatelsene kunne fornyes. Ved utlysningen av den første konsesjonsrunden i 1965 innførte norske myndigheter et tilsvarende system.

Samarbeid mellom norske og franske selskaperGrenselinjeavtale
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 12. desember 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *