Lov trer i kraft i StorbritanniaDe første konsesjonsreglene fastsatt

Grenselinjeavtale

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Den 10. mars 1965 ble det inngått en avtale mellom Norge og Storbritannia om hvordan delingen av kontinentalsokkelen skulle foregå. Det ble bestemt at midtlinjeprinsippet skulle legges til grunn.
© Norsk Oljemuseum

Storbritannia aksepterte at målingene ble gjort fra de ytterste skjær langs norskekysten, mens Storbritannia, som ikke har holmer og skjær, måtte måle fra stranden – ved lavvann. Dette var en avtale som ble helt sentral for Frigg, som viste seg å ligge midt på delelinjen som ble trukket.

I artikkel 4 i avtalen ble det slått fast at dersom en petroleumsstruktur strakk seg over grenselinja, skulle partene søke å nå fram til enighet om hvordan strukturen mest effektivt kunne utnyttes. Videre ble det utformet et juridisk regelverk for oljeutvinning. Den 8. desember 1965 ble det inngått en tilsvarende avtale mellom Norge og Danmark.

Gausland 1992. Grenselinjer i Nordsjøen

Nerheim 1991. En prøvestein på petroleumshushold og unitisering

Lov trer i kraft i StorbritanniaDe første konsesjonsreglene fastsatt
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 19. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *