«Mr. Frigg»QP installeres

Alwynfeltet oppdages

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Lisensen for Alwynområdet ble gitt i 1965 til Total Oil Marine (33,33 prosent) som ble operatør og Elf UK (66,67 prosent). Alwyn området ligger på britisk sektor i Nordsjøen 160 kilometer øst for Shetland, 440 kilometer nordøst for Aberdeen og 110 km nord for Frigg.
— Alwyn North. Foto: Total
© Norsk Oljemuseum

Alwynområdet inneholder fem felt – Alwyn North, Dunbar, Ellon, Grant og Nuggets. Boringen startet i 1971. Innen noen år hadde Dunbar, Ellon og Grantfeltene blitt funnet, men på det tidspunktet var det ikke økonomisk forsvarlig å bygge dem ut.

I juni 1975 ble Alwyn North feltet, et olje- og gassfelt nord for Friggfeltet, oppdaget av boreriggen «Drillmaster». Med dette funnet ble det mulig å få til en felles utbygging for hele området. Alwyn North er et godt eksempel på hvordan teknisk utvikling har gjort det mulig å utnytte små, og tidligere ulønnsomme felt gjennom større felts infrastruktur.

Dunbar som ligger 22 kilometer sør for Alwyn, ble oppdaget i 1973 og kom i produksjon i 1994. Utbyggingen av Dunbar muliggjorde også en utbygging av Ellon og Grant satellittene som ble funnet i henholdsvis 1973 og 1977. De er utbygget som undervannsinstallasjoner ni kilometer fra Dunbar og er koblet til plattformen gjennom rørledninger og styringskabler.

Ellon startet opp i 1994 og Grant fire år senere. Nuggetfeltet ligger 20 kilometer sør for Dunbar og kom i drift mellom 2001 og 2003. Feltet er utbygget som undervannsfelt med rørledninger direkte til Alwyn North, men styrt fra Dunbar.

«Mr. Frigg»QP installeres
Publisert 19. januar 2018   •   Oppdatert 2. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *