Lekter i drift mot Frigg-feltetNybygg og industri

Personalforening på plass

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Fagforeningen i landorganisasjonen ble opprettet som et svar på EANOF, husforeningen for offshoreansatte. Formålet var å organisere lokalt ansatte i EAN onshore for å ivareta og fremme økonomiske, faglige, kulturelle og miljømessige interesser og arbeide for samhold og godt tillitsfullt forhold til bedriften.
— Elf sine kontorer i Dusavik. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Det hadde blitt mer og mer påtrengende med en fagforening for ansatte på land ettersom selskapet ble større. 9. januar 1980 ble det holdt konstituerende generalforsamling og EAN Personalforening ble dannet. I utgangspunktet var foreningen partipolitisk uavhengig og sto utenfor de landsomfattende forbundene. Måle var å oppnå forhandlingsrett med Elf.

NOPEF, Norsk Petroleum- og Petrokjemisk fagforbund, som var en del av LO, inviterte EAN.P til samarbeid og tillitsmennene så at foreningen burde gå inn i en landsomfattende sammenslutning. Ønsket var å bli tatt opp i OFS. Men OFS var ikke interessert i å organisere landansatte.

Landansatte var generelt lavere lønnet enn de som arbeidet offshore og mente det ville være en hemsko for å få gjennomslag for lønnskravene for offshoreansatte å inkludere de på land. EAN.P kontaktet da NOPEF og gjennom en uravstemning 1. juli 1983 skiftet EAN.P navn til NOPEF avd. 9.

Lekter i drift mot Frigg-feltetNybygg og industri
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 2. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *