Personalforening på plassDen store heltedåden

Nybygg og industri

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Elf hadde flyttet inn i nye lokaler i Dusavika i 1975. Ettersom byggingen av Frigg skred frem, og åpningen av feltet nærmet seg, ble organisasjonen stadig større, og det ble behov for nye lokaler. Arealene vest for den eksisterende bygningen ble kjøpt, og Elf planla et påbygg i hver ende av kontorbygningen.
— Industriområdet på Husøya i Karmøy kommune. Foto: TotalFinaElf/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Selskapet søkte regjeringen om etableringstillatelse. Det var ikke så enkelt som en kanskje hadde håpet. I 1978 hadde fylkesmannen i Rogaland kommet med tanker om byggekvoter i etableringspolitikken, og oljeutvalget for Haugesund og Karmøy krevde at Elf måtte legge basen for Frigg og Heimdal til nordfylket. Det ble iverksatt en storstilt lobbyvirksomhet som forlangte at Elf ble nektet å utvide i Stavanger.

Elf var det eneste av de større oljeselskapene som ble nektet dette. Fredric Isoard, administrerende direktør i Elf Norge, var krystallklar på at det var uaktuelt å dele selskapet. Det var rett og slett ikke driftsøkonomisk forsvarlig. Elf kunne gå med på at deler av lagervirksomheten og opplæring kunne legges til Haugalandet, og ved et eventuelt drivverdig funn på blokk 15/3 kunne også en driftsorganisasjon for dette feltet flyttes nordover. Et annet alternativ var at Elf kunne delta i utbyggingen av et industriområde på Husøy på Karmøy.

Nå var politikerne på Elf sin side. 14. mars 1980 gav regjeringen klarsignal til et nybygg på 8000 kvadratmeter i Dusavika mot at Elf deltok økonomisk i utviklingen av industriområdet på Husøya og hjalp til med å få etableringer til stedet. Elf gikk inn med 25 millioner og Karmøy fikk sitt industriområde som åpnet i 1982.

Smedvig satte opp nybyggene og Elf var leietaker. Det var både rimeligere og enklere å fortsette å leie enn å eie. Fløybyggene sto ferdig i henholdsvis november 1982 og senhøstes 1983.

Personalforening på plassDen store heltedåden
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 2. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *