Den store heltedådenFase 3 – Kompressoranlegg på Frigg TCP2

Installasjon av Nordøst Frigg

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Våren 1974 oppdaget Elf Nordøst Frigg da boreriggen "Deepsea Driller" fant en 60 meter tykk gasslomme, 920 meter under havbunnen.
— Nordøst Frigg med Friggsenteret i bakgrunnen. Foto: TotalFinaElf/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Funnet lå 18 km nordøst for Frigg i blokken 25/1. Reservoaret strakk seg også inn i blokk 30/10. Disse blokkene ble tildelt i 1969 og de tilhørende utvinningstillatelsene var PL024 og PL030. Elf ble operatør og fikk 25 prosent eierandel, Esso 40 prosent, Norsk Hydro 20 prosent, Total Marine Norsk 12 prosent og Statoil 3 prosent. Reservene ble anslått til 11 milliarder Sm³ gass. Den norske regjeringen ga tillatelse til ilandføring til utlandet i 1980.

Nordøst Frigg var den første satellitten i Nordsjøen som ble satt i produksjon ved hjelp av undervannsteknologi. Det ble bygget ut med seks undervanns brønnhoder i en brønnramme med manifoldsystem og ventilsystemer som var koblet til en ubemannet feltkontrollstasjon. Gassen gikk i rør til Friggfeltet, ble behandlet på Frigg TCP2, og transportert til St Fergus i Skottland gjennom den norske Frigg-rørledningen. Nordøst Frigg ble styrt ved hjelp av radiosignaler fra hovedkontrollrommet på QP plattformen på Frigg.

Feltkontrollstasjonen sto svingende i sjøen og var festet med et universalledd til et betongfundament på havbunnen, bygd av Skånska Cementgjuteriet i Göteborg.

Brønnrammen ble installert i juni 1981. Det ble brukt dykkere både til installering og senere til vedlikehold. Feltkontrollstasjonen ble satt 150 meter fra brønnrammen, 18 km fra TCP2 på 102 meters vanndybde. Modulene for behandling, måling og kompresjon av gassen fra Nordøst Frigg og Odin ble installert på TCP2 i juli 1983. For å hindre hydratplugger i gassrøret fra Nordøst Frigg ble metanol sendt fra Frigg TCP2 og injisert i gassledningen ved Nordøst Frigg.

Den 23. desember 1981 startet boringen av de seks brønnene på Nordøst Frigg og den ble avsluttet sommeren 1983. Boreriggen Byford Dolphin fra Dolphin Services sto for operasjonen. Den 8. desember 1983 startet produksjonen fra de første tre brønnene på Nordøst Frigg. Men først en måned senere, den 10. januar 1984, trykket olje- og energiminister Kåre Kristiansen på knappen i kontrollrommet på QP og innviet Nordøst Frigg. Produksjonen var til å begynne med to millioner Sm3 gass per dag og ble gradvis økt til fem millioner Sm3 per dag.

Den store heltedådenFase 3 – Kompressoranlegg på Frigg TCP2
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 1. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *