Frigg TCP2 utvidelsesprosjektOdin installeres på feltet

Kvinnelig plattformsjef

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
De første kvinnene på Frigg ble ansatt i 1977. Den neste milepælen for kvinner offshore var da Anne Grete Ellingsen, 18. januar 1983, startet jobben som plattformsjef på Frigg DP2. Hun var den første kvinne i verden i en slik stilling.
— Faksimile fra Elf Monthly august/september 1983
© Norsk Oljemuseum

Ellingsen var ikke ny i oljeindustrien da hun kom til Frigg. I 1976 begynte hun i Oljedirektoratets sikkerhetsavdeling, og var første kvinne som ble sendt på tilsyn offshore. I 1980 begynte hun i Elf som seksjonsleder for sertifisering i Safety & Inspection divisjonen.

Året etter flyttet hun til Paris for å forberede oppstarten av Heimdal-prosjektet. Der ble hun til januar 1982 da hun ble sendt til Lacqfeltet i syd-Frankrike, som en del av opplæringen til stillingen som plattformsjef. I juni 1982 begynte hun som produksjonsingeniør på CDP1 og DP2, og deretter overtok hun altså ansvaret som verdens første kvinnelige plattformsjef. Der ble hun til 1984 da hun fikk ansvar for ferdigstillelsen av Heimdalplattformen.

Den franske kulturen var veldig fagorientert. Den var opptatt var fagkunnskap og teknologi. Det var kunnskap som betydde noe og ikke kjønn. Denne holdningen var sentral for at det var det franske Elf som var først ute med kvinnelig plattformsjef.

Etter Ellingsen kom kvinner inn i de fleste yrker offshore, men offshorejobbingen er fortsatt mannsdominert. I 1985 var det bare syv prosent kvinner på Frigg. På norsk sokkel generelt var det fem prosent kvinner. I 2005 var 10,12 prosent av arbeidsstokken offshore kvinner.

Elf la ned et stykke arbeid i å få flere kvinner offshore. De satte i gang stipendordninger med fortrinnsrett for kvinner, og kvinner ble oppfordret til å søke jobber offshore. Kvinner ble regnet som nøyaktige, pliktoppfyllende og ansvarsfulle. Men hovedvekten av de ansatte på Frigg forble menn. De fleste kvinnene som reiste ut, arbeidet innen forpleining – de dårligst betalte jobbene.

Frigg TCP2 utvidelsesprosjektOdin installeres på feltet
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 1. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *