DP2 installeres på feltetTP1 installeres

MCP-01 installeres

person av Harald Tønnesen, Norsk Oljemuseum
I juni 1976 ble pumpe- og gasskompresjonsplattformen 14/9 MCP-01 installert omtrent midtveis mellom Frigg og St Fergus i Skottland. Forkortelsen MCP står for "Manifold Compression Platform". Plattformen er en del av rørledningssystemet og fungerte som pumpe og trykkgiver for den norske og britiske gassrørledningene og var viktig i forhold til rørrenseoperasjoner. Selskapet Total Oil Marine var operatør for transportsystemet og St Fergus terminalen.
— MCP-01-plattformen. Foto: Bob Fleumer/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

MCP-01 står på 94 meters vanndyp 175 km nordøst for St Fergus i Skottland og 186 km fra Friggfeltet. De nærmeste plattformene er Claymore som ligger 45 km i sydlig retning og Piper Bravo 53 km mot sørøst. Plattformen ble bygget av Skånska Cement Gjuteriets tørrdokk i Kalvik ved Strömstad i Sverige. Hovedkontraktør for plattformen var det franske firmaet C G Doris. Understellet som er av betong består av et 148 meter høyt rør som er ni meter i diameter. Rundt dette er det seks celler som rager 105 meter over havbunnen. På toppen av disse står søyler som holder to dekk oppe, et hoveddekk og et kjellerdekk.

MCP-01 ble satt i drift i september 1977. Den var opprinnelig konstruert som en bemannet plattform som skulle ta imot og sende gass videre fra Friggfeltet. Etter hvert tok den imot gass som skulle til St Fergus også fra andre felt. På det meste mottok og sendte den videre gass fra Frigg, Nordøst Frigg, Lille-Frigg, Øst Frigg, Alwyn North, Odin, Galley, Rob Roy, Ivanhoe, Piper og Tartan feltene. All prosessering av gassen ble gjort før den kom til MCP-01, men plattformen var viktig i forhold til operasjoner knyttet til rensing av gassrørledningene og et knutepunkt for tilgang til de to 32» rørledningen til gassterminalen i St Fergus.

MCP-01 gikk gjennom en rekke modifikasjoner. I 1979/80 ble den modifisert for å imot gass fra Tartan og Piper A via en 18» rørledning. I 1983 ble det montert ekstra kompresjonsutstyr for å håndtere gassen fra Nordøst Frigg og Odin. Det ble også installert utstyr som kunne tappe rørledningene for trykk dersom en nødsituasjon skulle oppstå. I 1990 ble kompresjonsutstyret frakoblet og i 1991 ble rørledningene fra Frigg koblet utenom plattformdekket.

I 1992 ble plattformen klassifisert som en ubemannet plattform. Strømgeneratorene ble stanset og plattformen fraflyttet. MCP-01 skal demonteres og fjernes i forbindelse med fjerningen av installasjonene på Frigg, men deler av betongunderstellet vil bli stående igjen.

DP2 installeres på feltetTP1 installeres
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 25. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *