Lille-Frigg oppdagesProsjektorganisasjon

Midlertidige boligplattformer

person av Harald Tønnesen, Norsk Oljemuseum
I forbindelse med installasjon av plattformene på Friggfeltet, ble det behov for et sted å bo for arbeidsfolkene i den hektiske byggeperioden. Boligplattformen QP var ikke ferdig til bruk før i 1977. Slik oppstod det behov for midlertidige boligkvarter.
— Boreplattformen "West Venture" koblet opp til TP1. Foto: Elf Aquitaine Norge A/S/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Våren 1977 nådde antallet personer en topp, med 1300 personer som arbeidet på plattformene. Totalt var det 1850 personer på feltet, inkludert mannskap på forskjellige fartøyer. Boligplattformene fungerte også som lagringssted, med for eksempel plass til rør brukt i forbindelse med boring.

Fra sommeren 1976 til 1979 fungerte den halvt nedsenkbare oljeriggen «West Venture» som boligplattform på Friggfeltet. Boreplattformen ble våren 1976 bygget om til et flotell, et flytende hotell. Plattformen ble leid ut fra Smedvig Drilling til Elf. Det ble bygd opp midlertidige boligkvarterer til 200 mann om bord, samtidig med at permanente boligkvarterer på plattformen ble utvidet til 116 mann.

Etter at «West Venture» kom på plass på Frigg, ble den benyttet som sentral for all helikoptertrafikk til og fra feltet, og mellom de enkelte installasjoner. En av arbeidsoppgavene til de Smedvigansatte på flotellet ble å sjekke alle passasjerer og ta imot boarding-pass fra dem som skulle om bord i helikoptrene. I og med at flotellet lå på grenselinjen mellom Norge og Storbritannia, var det spesielle utfordringer med hensyn til forsikringer og eventuelle yrkesskader. Til slutt ble det avklart at norsk regelverk skulle gjelde.

I tillegg til «West Venture», på Friggfeltet fra 1976 til 1979, var det flere boligplattformer innom Frigg ved behov: Boligplattformene «Sedco 135 C», «Treasure Hunter» (oktober 1976 til september 1977) var i perioder innom på Friggfeltet. Plattformene hadde henholdsvis 150 og 250 sengeplasser. «Treasure Finder» lå ved Frigg fra september 1977 til 6. mars 1978. «Chris Chenery» med 350 sengeplasser fra 6. mars 1978 til 8. oktober 1978. «Treasure Supporter» fra sommeren 1980 til februar 1981.

Lille-Frigg oppdagesProsjektorganisasjon
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 2. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *