Behov for bedre informasjonMidlertidige boligplattformer

Lille-Frigg oppdages

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Under boringen i forbindelse med å definere størrelsen på Friggfeltet og fordelingen på norsk og britisk side, oppdaget Petronord Lille-Frigg i 1975 i blokk 25/2.
— Oversiktskart over Lille-Frigg
© Norsk Oljemuseum

Funnet ble gjort på 155 meters vanndyp. Petronord hadde fått utvinningstillatelsen i andre konsesjonsrunde i 1969, i samme runde som Frigg ble tildelt. Kjerneprøver fra boreriggen «Neptune 7» antydet at det var gass på 3640 meters dyp og at det lå et oljelag under dette.

I en senere brønn som ble boret i 1988 ble det konstatert at feltet inneholdt gass og kondensat under høyt trykk og høy temperatur, HP/HT. Det ble anslått at reservene var åtte millioner fat kondensat og to milliarder kubikkmeter gass.

Lille-Frigg var ikke en del av samme geologiske strukturen som Friggreservoaret. Lille-Frigg lå i Brentgruppen i Jura-alder, dobbelt så dypt som Frigg. Trykket lå på 670 bar og temperaturen på 125 grader Celsius.

Lille-Frigg var det første HP/HT feltet som ble utbygget av Elf Norge. Under prosjektplanleggingen var ikke undervanns brønnhodeutstyr som tålte den type temperatur og trykk lett tilgjengelig. Utvikling av en ny teknisk løsning var derfor nødvendig. Det var også nødvendig å høste mer erfaring med ubemannede satellittfelt før Lille-Frigg kunne bygges ut.

Utbyggingen av feltet skjedde derfor mange år etter at funnet var gjort. Planen for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i september 1991.

Behov for bedre informasjonMidlertidige boligplattformer
Publisert 19. januar 2018   •   Oppdatert 17. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *