Ny skatteavtaleLekter i drift mot Frigg-feltet

Mottakersluse eksploderer

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Et svært kraftig smell hørtes over hele Frigg-komplekset i halv firetiden den 7. september 1979. En gasslekkasje utløste alarmen på TCP2. Døra på mottakersluse - Pig reciver - CM2 i rørledningssystemet på linja fra DP2 plattformen var blitt sprengt i stykker av gasstrømmen.
— Skader på et 24 tommers høytrykksrør.
© Norsk Oljemuseum

Transport av gass fra plattformene i Nordsjøen, foregår stort sett gjennom store rørledninger. Med jevne mellomrom må disse rørene renses innvendig. Dette gjøres ved å sette inn en rensepigg i den enden av rørledningen hvor gassen skal transporteres fra. Via et ventilsystem ledes gassen inn bak rensepiggen, og det naturlige trykket gjør at rensepiggen blir skjøvet gjennom røret fram til mottaksanlegget. Der er det et tilsvarende ventilsystem hvor pigen tas ut.

Et av gassrørene på Friggfeltet gikk fra brønnplattformen DP2 til TCP2 hvor en mottakerstasjon for rensepig var installert. 7. september 1979 løsnet døra på en av disse mottakerstasjonene mens rørledningen fortsatt var under fullt trykk (170 bar). Lokket forsvant gjennom veggen og ut i sjøen, mens rør og rørfester på plattformen ble revet løs og deformert. Hele rørsystemet rundt mottakerstasjonen ble ristet og flyttet bakover.

Sikkerhetssystemene på TCP2 fungerte heldigvis som forutsatt. Mannskapet kom raskt til og sprøytet skum utover området for å forhindre eskalering av lekkasjen og få bort eventuelle gassrester. Lekkasjen var stanset etter mindre enn to minutter. Det var aldri umiddelbar fare for brann da gassen under høyt trykk kom ut i friluft.

Uhellet gikk heller ikke ut over produksjonen.  I og med at det på Friggfeltet var to parallelle produksjonssett, og bare det ene ble tatt ut av bruk, fortsatte gassleveransene til Storbritannia uavbrutt. Årsaken til ulykken var dårlig design/feil ved låsemekanismen på døra. Etter uhellet med CM2 ble begge mottakerslusene fra DP2 modifisert for å hindre gjentagelse.

Ny skatteavtaleLekter i drift mot Frigg-feltet
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 21. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *