Arbeidsmiljøutvalg AMUTP1 settes i drift

Oppstart av St Fergus terminalen

person Av Kathryn Steenson, University of Aberdeen
Den 11. september 1977 ble det gjennomført en vellykket test av mottaksterminalen på St Fergus i Skottland og på rørledningen. Anlegget var fullt operativt 13. september.
— Del av St.Fergus-terminalen. Foto: Elf Aquitaine Norge A/S /Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Valg av beliggenhet

Ved utvinning av olje og gass fra Nordsjøen, må den fraktes til land for endelig prosessering og distribusjon. Da gassen fra Frigg skulle ilandføres i Storbritannia ble det først søkt om byggetillatelse for en terminal på en nedlagt flyplass i Crimond, nær Strathbegsjøen, men av miljøhensyn ble ikke dette noe av. Innsjøen er Storbritannias største sand-lagune og de 32 tommer brede rørledningene måtte krysse den grunne innsjøen for å nå frem til flyplassen.

Området er blant de viktigste i «Site of Special Scientific Interest» (SSSI), «Steder av spesiell vitenskaplig interesse». Lokale og nasjonale miljøvernsorganisasjoner protesterte derfor på valg av plassering. Representanter fra avdelingene for biologi og geografi ved universitetet i Aberdeen nedsatte en miljøgruppe for å rettlede Aberdeen County Council (fylkestinget). Også forsvarsdepartementet kom med innvendinger siden de hadde egne planer for Crimond flyplass. Til slutt ble forsvarsdepartementets behov prioritert og British Gas gikk med på å flytte terminalen til St Fergus en kystlandsby i Aberdeenshire. Frigg UK Terminal er 100 prosent eid av Total E&P UK LTD.

Bygging og utvikling

Bygging av fase 1 startet i 1977, og fase 2 fulgte i 1978. Når det refereres til rørledningene, anlegget eller byggingen refererer 1 til den britiske delen, og 2 til den norske. Fase 1 innebar bygging av mottaksanlegget for den britiske gassen som kom i land via rørledning 1. I desember 1979 ble terminalen utmerket med «Financial Times Industrial Architecture Award» og ble hyllet for å sette en høy standard for denne type industrikompleks. I utgangspunktet var terminalen bygget for kun å prosessere gass fra Friggfeltet, og selge den prosesserte gassen til British Gas. British Gas hadde kjøpt rettighetene til all gass fra Friggreservoaret, både den britiske og den norske. Denne rettigheten beholdt de helt til de selv sa opp avtalen i år 2000. Etter det var den resterende gassen tilgjengelig på det åpne markedet.

Funksjon

De første ti årene prosesserte St Fergus kun gass fra Friggfeltet. Gassen, som all annen naturgass, var en blanding av hydrokarboner og inneholdt kondensat. Kondensat er tyngre hydrokarboner som på grunn av høyt trykk har kondensert og blitt til væske på innsiden av rørledningene som frakter gassen til land. Hovedfunksjonen til St Fergus var å ta ut all væske, både kondensat og vann, fra gassen, og prosessere den slik at det ikke ble dannet noe form for ny væske når gassen forlot terminalen og ble sendt ut i det nasjonale distribusjonsnettet.

Arbeidsmiljøutvalg AMUTP1 settes i drift
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 29. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *