Første kvinne offshoreOppstart av St Fergus terminalen

Arbeidsmiljøutvalg AMU

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Stortinget bestemte i 1974 at alle bedrifter over 50 ansatte skulle ha et arbeidsmiljøutvalg som skulle se til alle forhold for arbeidstakerne.
— Boredekker på CDP1. Foto: Elf Aquitaine Norge A/S /Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

15. august 1977 ble det opprettet to arbeidsmiljøutvalg i Elf, ett for landansatte og et for offshore. Utvalgene overtok mange oppgavene Staff-komiteen tidligere hadde tatt seg av; bedriftshelsetjeneste, opplæring, informasjon til de ansatte, arbeidsledelse, rasjonalisering og arbeidsprosedyrer. Utvalgene presset også på for å få utvidet administrasjonsbygget i Dusavik og ønsket å bedre boligsituasjonen for nyansatte.

AMU offshore dekket i praksis alle arbeidstakerne på feltet, men var bare sammensatt av representanter for operatørselskapet. De operatøransatte hadde sine møter i Elfs kontorer på land. Ute på installasjonene ble det gjennomført en samarbeidsordning som fungerte omtrent som et felles AMU. Hver uke til faste tider var det verneombudsmøte som hadde AMUs funksjoner. I dette møtet stilte Elfs plattformledelse (adm. supervisor), en plattformsykepleier og en sikkerhetsoffiser, ett av Elfs hovedverneombud samt ett verneombud fra hver bedrift som hadde oppdrag på Friggfeltet. Dette verneombudsmøtet kom i funksjon i 1978. Verneombudsmøtet rapporterte til OD med hensyn til skaderegistrering og nesten-uhell.[REMOVE]Fotnote: Karlsen: Arbeidervern på sokkelen, Oslo 1982 s. 63

Første kvinne offshoreOppstart av St Fergus terminalen
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 29. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *