Aker overtar vedlikeholdet på FriggOljeprisfall gir fusjoner i oljeindustrien

Lille-Frigg stenges

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Produksjonen på Lille-Frigg ble avsluttet 25. mars 1999.
— Kondensat-prøve fra Lille Frigg. Fra Norsk Oljemuseum sin samling.
© Norsk Oljemuseum

Produksjonen på Lille-Frigg ble avsluttet 25. mars 1999.[REMOVE]Fotnote: Vedtak om disponering skal fattes i overensstemmelse med petroleumsloven og OSPAR-konvensjonen av 1995. I henhold til OSPAR-beslutningen av 1998 om disponering av utrangerte offshoreinstallasjoner (jf. St.prp. nr. 8(1998-99)) skal alle undervannsinstallasjoner fjernes og disponeres på land. Den foreslåtte disponeringsløsning er i tråd med dette. Da hadde feltet produsert 2,2 milliarder Sm3 gass og 1,3 millioner Sm3 kondensat.[REMOVE]Fotnote: Fakta 2006; Oljedirektoratet Forberedelser til fjerning av brønnrammene ble utført av Coflexip Stena Offshore (CSO), og fjerningen utført av SSCV Thialf i juli 2001. Etter planen skulle produksjon fra feltet foregå i 11 år, men det viste seg at produksjonstiden bare ble fem år. Selve brønnrammen ble levert til smelting og resirkulering, mens styringssystemet og andre brønnhodekomponenter ble solgt.

Frostpipe

Frostpipe var en 82 km lang rørledning for frakt av olje og kondensat mellom Friggfeltet og Oseberg. Olje og kondensat, i hovedsak fra Frøy, men også fra Lille-Frigg og Øst Frigg, ble først transportert fra Frigg TCP2 til Oseberg A gjennom Frostpipe. Transporten videre inn til Stureterminalen i Øygarden kommune ved Bergen skjedde gjennom Oseberg Transport System (OTS). Transportsystemet ble satt i drift i april 1994. Etter at Frøy ble stengt ned i mars 2001, ble Frostpipe fylt med sjøvann og preservert for mulig gjenbruk.

PH-stabilisering

Elf gjorde en annen nyvinning under planleggingen av Lille-Frigg. Ved produksjon av olje og gass vil det alltid følge med noe vann og karbondioksid, CO2. I olje- og gassrørledninger av karbonstål som transporterer olje eller gass med høyt CO2 innhold kan det forekomme innvendige korrosjonsangrep med hastighet opp mot 10 mm pr. år. Det finnes eksempler på at dette har ført til lekkasjer i rørledninger.

Før utbyggingen av Lille-Frigg valgte Elf å prøve ut en ny metode for å begrense korrosjon i gassrørledninger. Ved å tilsette en nøytraliserende base ble brønnstrømmen mindre sur (pH stabilisering) og korrosjonen redusert ved at det ble dannet et beskyttende belegg av korrosjonsprodukter. Metoden ble første gang tatt i bruk på Lille-Frigg i 1994.

 

Aker overtar vedlikeholdet på FriggOljeprisfall gir fusjoner i oljeindustrien
Publisert 4. april 2018   •   Oppdatert 22. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *