Lille-Frigg stengesFriggrørledning del av Vesterled

Oljeprisfall gir fusjoner i oljeindustrien

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Svingningene i oljeprisen er et ubønnhørlig barometer med stor innvirkning på aktiviteten i oljebransjen. Etter en kortvarig topp under Kuwait-krigen i 1991, holdt oljeprisen seg stabilt på 15 til 17 dollar fatet gjennom store deler av 1990-tallet.
— Oljeprisen fra 1947 til 2007
© Norsk Oljemuseum

Det ga rom for en betydelig økning av oljeutvinningen både i Nordsjøen, Afrika og Latin-Amerika. Teknologiske framskritt ikke minst innen offshorevirksomheten, gjorde dessuten sitt til at stadig mer olje kunne produseres til en lavere kostnad.

I 1998 slo summen av en rekke faktorer ut i overproduksjon og fatalt lavere oljepriser. Etterspørselsvikten hadde for det første nær sammenheng med den økonomiske krisen som rammet Asia i 1998. Dessuten var oljemarkedet utsatt for en usedvanlig mild vinter i 1997/98 i Europa, Japan og Nord-Amerika med liten etterspørsel etter fyringsolje. Videre kom Irak tilbake på markedet som følge av FNs olje for mat program. Resultatet ble at oljeprisen falt til godt under 10 dollar fatet, lavere enn i 1986. De fleste eksperter var enige om at de lave oljeprisene kom til å være et langvarig fenomen. Og det tok ikke lang tid før oljeselskapene tok sine forholdsregler og reduserte bemanningen. Andre tiltak var en rekke oppkjøp og fusjoner mellom store internasjonale oljeselskap. Oljeselskapene ble færre og større. Exxon og Mobil slo seg sammen til ExxonMobil. BP og Amoco ble til BP. Shell kjøpte opp Enterprise Oil, og Texaco slo seg sammen med Chevron.

I denne prosessen endte Total opp som verdens fjerde største oljeselskap i år 2000. Det startet med at Total slo seg sammen med belgiske Petrofina i 1999. Sammen dannet disse selskapet TotalFina. I 2000 ble det klart at selskapet kjøpte opp aksjene i franske Elf Aquitaine. Navnet på selskapet ble endret til TotalFinaElf, som til slutt ble bare Total i 2003.

I Norge ble integrasjonsprosessen formelt fullført 18. desember 2001, med fusjonen mellom TotalFinaElf Exploration Norge AS og TOTAL Norge A.S. Total E&P Norge AS ble fra mai 2003 det nye offisielle navnet på fusjonen mellom Total, Elf og Fina i Norge.

Lille-Frigg stengesFriggrørledning del av Vesterled
Publisert 4. april 2018   •   Oppdatert 22. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *