Oljeprisfall gir fusjoner i oljeindustrienFrøy stenges ned

Friggrørledning del av Vesterled

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Den norske rørledningen fra Frigg til St Fergus i Skottland ble fra 2001 en del av gasstransportsystemet Vesterled, som i tillegg til den norske Friggrørledningen består av en forgrening til Heimdal. Betegnelsen Frigg Norwegian Pipeline (FNP) opphørte dermed å eksistere. Den norske andelen av terminalen i St Fergus ble innlemmet i Vesterled-systemet.
— Vesterled med alternativer tegnet inn på Frigg- Heimdalområdet. Alternativet til venstre ble valgt. Tegning fra konsekvensutredning 1998.
© Norsk Oljemuseum

Bakgrunnen for Vesterled var veksten i det europeiske gassmarkedet. Fra norsk side går det gass fra rørledningene Statpipe og Oseberg gasstransport og noen mindre felt til Heimdal og videre i det som nå kalles Vesterled. Dermed ga Vesterled en ny tilknytning for det norske gasstransportsystemet, med mer fleksibilitet og mulighet for eksport til Storbritannia.

Den britiske Friggrørledningen ble på samme vis gradvis tilknyttet flere felter på britisk side, og i systemet går det gass fra de britiske feltene Piper, Tartan, Galley, Bruce, Buzzard og Alwyn. Etter som produksjonen på Frigg gikk nedover, var det kapasitet i rørledningene til å transportere gass fra andre felter. Initiativtakerne til Vesterled var rettighetshaverne i Oseberg, som dannet et interessentskap. Norsk Hydro sto i spissen for prosjektet, og overtok i 1998 som operatør for Heimdal etter Elf, med planer om å utnytte installasjonene som et transportknutepunkt og prosessanlegg for andre felt.

Olje- og energidepartementet mottok i desember 1999 plan for anlegg og drift (PAD) av Vesterled. Planen omfattet installasjon av en 45 km lang rørledning fra stigerørsplattformen Heimdal Riser med oppkobling til Frigg Norwegian Pipeline (FNP) omkring 50 km mot Skottland fra Friggfeltet. Korrosjon medførte at den norske Friggrørledningen den siste tiden måtte opereres med redusert driftstrykk (128 barg), og derved redusert kapasitet. Ved å la tilknytningen fra Heimdal skje utenfor området med skader, ville det igjen kunne transporteres med fullt trykk (152 barg). Rørledningen Oseberg Gasstransport (OGT) fra Oseberg til Heimdal ble satt i drift i 2000 for å transportere gass fra feltene knyttet til Oseberg. Statpipe var fra før av tilknyttet Heimdal.

Både Vesterled og den britiske rørledningen fra Frigg gikk innom pumpeplattformen MCP-01. Det ble lagt et omløp rundt MCP-01 sommeren 2005. Sommeren 2006 ble det også lagt et omløp rundt Friggfeltet. Plan for anlegg og drift omfattet også endringer av operatørskapet for FNP, og videre drift av dette rørledningssystemet. Ved etableringen av Gassled inngikk Vesterled som en del av interessentskapet. Gassco fikk operatøransvaret, som igjen utpekte Total E&P UK til å ha det tekniske driftsansvaret.

Oljeprisfall gir fusjoner i oljeindustrienFrøy stenges ned
Publisert 4. april 2018   •   Oppdatert 22. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *