OljeprisfallElf oppdager et oljefelt

Streik! Gassen stanses

person Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Under tariffoppgjøret 1986 ble gassen til Storbritannia stanset for første og siste gang på grunn av konflikt. Tariffavtalene for både boring, catering og operatører skulle forhandles. Alle de tre tariffavtalene gikk ut 1. april og i første møte mellom fagforeningene og arbeidsgiverne viste begge parter forhandlingsvilje.
— Utsnitt av faksimile fra Klassekampen 07.04.1986
© Norsk Oljemuseum

Arbeidsgiverne mente det måtte settes av godt med tid til forhandlingen, og var villig til det, forutsatt at samtlige parter var var med videre. Det gikk ikke. Samme dag som arbeidsgiverne fremsatte kravet om felles forhandlinger, brøt Cateringansattes Forbund (CAF), som var del av OFS, ut. Det resulterte i at arbeidsgiverne  brøt forhandlingen for alle tre avtaleområdene og varslet lock-out. 6. april gikk CAF ut i streik og startet med konflikten. Arbeidsgiverne stengte alle innenfor de tre avtaleområdene ute fra sine arbeidsplasser. 19. april trappet OFS opp streiken da de tok ut medlemmene av Operatøransattes Forbund (OAF) på britisk side av Frigg-feltet og stanset gassleveransene til Storbritannia.

Streik! Gassen til Storbritannia stanses,
Faksimile fra Klassekampen 07.04.1986

Tre dager senere ble partene kalt inn til riksmeglingsmannen for megling. Det gikk til brudd i meglingen og partene ble kalt inn til Kommunalminister Arne Rettedal (H). Ministeren ga partene beskjed om at de hadde natten på seg til å forhandle og satte opp et nytt møte neste morgen. Også denne natten kom det til brudd. 25. april møttes partene hos igjen hos Kommunalministeren og fikk beskjeden om at konflikten ville gå til tvungen lønnsnemnd. I seks dager hadde gassleveransene til Storbritannia vært lammet.

En konsekvens av konflikten var at Frigg-arbeiderne forpliktet seg for fremtiden til ikke å streike på britisk side i konfliktsituasjoner. For operatørselskapet Elf var det viktig å forhindre et tilsvarende streik i framtiden. Selskapet tok derfor initiativ til forhandlinger mellom de involverte partene og en protokoll ble satt opp. Der ble det fastslått at en annen nasjon ikke skulle rammes eller bli skadelidende av framtidige uoverensstemmelser på norsk kontinentalsokkel. Garantiene arbeiderne ga ble etter hvert bygget inn i avtaleverket.

Streiken ble mye omtalt i avisene i hele lendet. her er et lite utvalg av hva som ble skrevet:

  • Fullt kjør på Forus; Rogalands Avis 7. april 1986
  • Kokken krever 73000 kroner; VG 7. april 1986
  • The party cook who went on strike and stabilised the world’s economy; Daily Mail 11. april 1986
  • Uten mat og forpleining stopper Nordsjøen, karikatur;  Stavanger Aftenbled 14. juni 1986
  • Frigg-streik rammer britene; Bergens Tidende 21. april 1986
  • Splitter nordsjøarbeiderne; Klassekampen 29. april 1986
  • Tåpelig oljestreik; Klassekampen 29.april 1986
OljeprisfallElf oppdager et oljefelt
Publisert 8. august 2018   •   Oppdatert 21. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *