Fusjon i fransk oljeindustriEt navn blir til

Seismikk over Frigg

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
I 1965 satte Petronordgruppen i gang en rekke seismiske undersøkelser på norsk sokkel sør for 62. breddegrad.
— Seismiske undersøkelser på 1960-tallet, foto fra Esso-brosjyre.
© Norsk Oljemuseum

I forbindelse med disse undersøkelsene ble det i 1966 registrert mulige petroleumsressurser i området som senere er blitt kalt Friggområdet. Seismisk materiale ble sendt geofysikeren Jeanine Fontaine med spørsmål om hun kunne tolke den.

Seismikken den gang var nokså begrenset, men under kartlegging så hun konturene av en lovende struktur. Strukturen hadde form av et par vinger, og Fontaine kalte funnet  «den kinesiske sommerfuglen».[REMOVE]Fotnote: Elf Monthly mai 1985: Den kinesiske sommerfugl

Senere ble den gitt navnet Frigg. Tolkningene dannet grunnlag for å søke om blokker i dette området i den andre konsesjonsrunden i 1969.[REMOVE]Fotnote: F. Heritier: Frigg filed. History of discovery

Seismikk er oljeleting med lydbølger. Innsamling av seismikk foregår ved at nedsenkede luftkanoner, som taues etter skipet, avfyrer «skudd» av høytrykksluft ca. hvert 10. sekund.

På 1960-tallet ble det ofte brukt dynamitt til å skyte seismikk. Når lydbølgene treffer de geologiske lagene under havbunnen, reflekteres signalene, og når «ekkoet» når overflaten blir det tatt opp på lydbånd av hydrofoner. Hydrofonene fungerer som vanntette mikrofoner, som er festet i kabler og trekkes etter skipet. På denne måten blir informasjon om jordens geologiske fortid opptegnet og siden tolket av geofysikere.

Den første bearbeidingen ble tidligere lagt over på lange papirremser i svart / hvitt, for å bli fargelagt for hånd, og kunne være vanskelig å tolke. Senere har det blitt utviklet firedimensjonale tolkningsmetoder.

Fusjon i fransk oljeindustriEt navn blir til
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 19. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *