Fase 3 – Kompressoranlegg på Frigg TCP2Elf operatør på Tromsøflaket

Elf åpner kontor i Harstad

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Da Elf åpnet sitt kontor i Harstad i juni 1982, var selskapet blant de første oljeselskap til å etablere seg i Nord-Norge, med egen utforskningsavdeling. Kontoret i Harstad åpnet i forkant av åttende konsesjonsrunde i 1983. Bakgrunnen for Elfs etablering var et ønske om å være til stede i Nord-Norge, i et område med nye muligheter for petroleumsindustrien.
— Faksimile fra Harstad Tidende, 16.06.1982
© Norsk Oljemuseum

Myndighetene hadde i femte konsesjonsrunde i 1979 åpnet opp for oljeleting nord for 62. breddegrad, og i januar 1980 ble det tildelt tre utvinningstillatelser i dette området, en på Haltenbanken og to på Tromsøflaket. Harstad ble i denne sammenheng utpekt som hovedbase for leteboringen.[REMOVE]Fotnote: St. meld nr. 57 (1978-79): Petroleumsundersøkelser nord for 62 grader nord s. 83 De tre norske oljeselskapene Saga Petroleum, Statoil og Norsk Hydro ble gitt operatøroppgaver. I samme konsesjonsrunde ble det lagt fram krav om at oljeselskapene skulle engasjere seg i ulike samfunnsbyggende prosjekter, gjerne innen industri og forskning. Et eksempel på et industriprosjekt var at i Hammerfest ble Finnmark Akvakultursenter bygd opp i et fellesskap mellom Finnmark fylkeskommune og Elf.

I forbindelse med at leteboring ble igangsatt utenfor Nord-Norge, ble det i 1980 opprettet et avdelingskontor for Oljedirektoratet i Harstad. Samme år etablerte også Statoil et kontor i byen, og med det var det for alvor etablert et petroleumsmiljø i Harstad.

Selskapene håpet at et eget kontor i Nord-Norge kunne gi flere tildelinger i kommende konsesjonsrunder. Myndighetene prioriterte i starten norske selskaper i nord, men etter hvert kom også utenlandske selskaper med. I mars 1984 ble Elf og Esso tildelt operatøroppgaver på Tromsøflaket. I samarbeid med industribedrifter i Nord-Norge ble det satt i gang opplæringstiltak for de ansatte. Det ble kjørt flere informasjonskampanjer om Elf i regionen, blant annet gjennom skolebesøk og kursing av lærere.

Fase 3 – Kompressoranlegg på Frigg TCP2Elf operatør på Tromsøflaket
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 1. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *