Dronning Elizabeth åpner St FergusFase 2 – den norske delen av Friggfeltet

Fjerde konsesjonsrunde

person av Trude Meland, Norske Oljemuseum
15 blokker ble utlyst i denne konsesjonsrunden. Myndighetene ønsket å unngå nedgang i aktiviteten og å få en bedre oversikt over totale reserver sør for Stad.
— Faksimile fra Rogalands Avis 2.7.1978
© Norsk Oljemuseum

Søknadsfristen ble satt til 1. juni 1978. I denne runden meldte 44 oljeselskap sin interesse. For første gang skulle det nyopprettede Olje- og Energidepartementet behandle konsesjonssøknadene. Norsk Hydro var ute av Petronord, og de norske oljeinstitusjonene Oljedirektoratet og Statoil var på plass. Tildelingene som ble gjennomført i begynnelsen av 1979 ga Elf en enkelt rettighet, 13 ½ prosent i sølvblokken 30/6 – Osebergfeltet. Med ett unntak hadde alle søkerne 30/6 som førstevalg.

Statoil fikk operatøransvaret på Oseberg og Elf ble teknisk assistent. En teknisk assistents oppgave er i første rekke å holde seg tett oppdatert og følge med på lete- og boreoperasjonene for å sikre at alt utføres på en sikker måte. Å være teknisk assistent gir tyngde til et selskap og det er et tegn på at myndighetene stoler på selskapet. Det var derfor tilfredsstillende da Elf ble valgt til å være assistent for Statoil på sølvblokken. Slik kunne Elf etablere et samarbeid med Norges ledende oljeselskap.

Operatøransvaret ble siden overført til Norsk Hydro. Oseberg viste seg senere å være en gullgruve. Andelen til Elf tilsvarte omtrent en fjerdedel av inntektene fra Frigg.

Dronning Elizabeth åpner St FergusFase 2 – den norske delen av Friggfeltet
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 2. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *