Alwyn i produksjonFørste dykkerløse satellittfelt

Forskningsprosjektet Skuld

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Forskningsprosjektet Skuld ble satt i gang i 1980 som et forsøk på å bevise at det var mulig å fjernstyre undervannsinstallasjoner på avstander på over 20 km, i tillegg til å utvikle et totalt dykkerløst system. Dette var teknologisk nybrottsarbeid.
— Skuld-prosjektet
© Norsk Oljemuseum

Flere store selskap og forskningsinstitusjoner deltok i forskningsprogrammet; Elf, Statoil, Norsk Hydro, Kongsberg Våpenfabrikk, NUI og SINTEF.
Som en del av Skuld bygde Elf en simuleringsstasjon for å kunne teste påliteligheten av et fjernstyringssystem, få større erfaring med modulløsninger og teste dykkerløse prosedyrer.

Prøvene besto av sammensetting og systemtest av hele produksjonsstasjonen først på land, så på 20 meters dyp og til sist på 90 meter uten dykkere. All testing foregikk med stort hell. Det ble simulert en produksjonstid på 20 år. Også det gikk bra. Modulkonseptet sammen med de dykkerløse installasjonsprosedyrene viste seg å bli en stor suksess. Fjernstyringssystemet var driftssikkert, og resultatene av simuleringstestene viste at det var økonomisk forsvarlig å bygge ut Øst Frigg. Skuld-teknologien vakte stor internasjonal oppmerksomhet, først og fremst for den funksjonsdyktige fjernstyringsteknologien, og at det kunne operere dykkerløst.

SkuldPå grunnlag av suksessen med Skuld-prosjektet, satte Elf i gang et nytt forskningsprosjekt i 1987, kalt Super Skuld. Simuleringstestingen av undervannsinstallasjonene hadde vist at utstyret var mulig å montere og var sikkert ned til en dybde på 90 meter.

Gjennom Super Skuld ønsket en å teste om det var mulig å bruke det samme utstyret ned til 300 meter. En test gjennomført i Nord-Norge i 1985 viste at det lot seg gjøre. Skuldkonseptet kunne imidlertid bare brukes på gassbrønner og ikke oljebrønner. Elf satte derfor i gang forsøk med «Oljeskuld». To forskjellige program ble satt i verk. Ett i Norge – Clustoil, og ett i Paris – Saphir. Dette var to forskjellige oljeproduksjonsløsninger, hvor den første var beregnet på værharde områder som Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, den andre i roligere klimatiske strøk.

Undervannsteknologien som ble brukt ved utbyggingen av satellittfeltet Øst Frigg, var basert på forskningsresultatene fra Skuld og Super Skuld. Utbyggingen skjedde i et nært samarbeid med Kongsberg Våpenfabrikks (KV) oljedivisjon, det senere Kongsberg Offshore. KV var med både i prosjekt- og undersøkelsesfasen og i konstruksjons- og byggefasen.

Alwyn i produksjonFørste dykkerløse satellittfelt
Publisert 4. april 2018   •   Oppdatert 21. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *