Boring på DP2Kong Olav åpner Frigg-feltet

Fordeling av reservoaret

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Selv om det var oppnådd enighet om utbygging av Friggfeltet mellom operatørguppene og mellom Norge og Storbritannia, og unitiseringsavtalen var på plass 1976, var uenigheten om størrelsen og fordelingen av Frigg fortsatt uavklart.
— Fordeling av reservoaret
© Norsk Oljemuseum

Den 14. februar 1977, nesten tre år forsinket, overleverte DeGolyer and MacNaughton sluttrapporten om størrelsen på gassreservene og fordelingen av Frigg. Reservoaret ble estimert til 268,658 milliarder Nm3 hvorav 60,82 prosent var på norsk og 39,18 prosent på britisk side. Rettighetshaverne hadde forpliktet seg til å innrette seg etter konklusjonen.

Norske og britiske myndigheter kunne vurdere rapporten fritt. Etter mye diskusjon aksepterte begge lands myndigheter fordelingen den 12. desember 1977. Da var allerede deler av Friggfeltet ferdig utbygget og produksjonen hadde startet på britisk side.[REMOVE]Fotnote: Teksten er basert på Upublisert manuskript av Lars Gaute Jøssang og Birger Lindanger Pioner på sokkelen. Elf i Norge gjennom 30 år 1962 – 1992. og En prøvestein på petroleumshushold og unitisering, Gunnar Nerheim i Norsk Oljemuseums årbok 1991.

Boring på DP2Kong Olav åpner Frigg-feltet
Publisert 3. april 2018   •   Oppdatert 30. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *